Sparring Partners to inicjatywa służąca nie tylko klientom biznesowym, ale także trenerom.

Chętnie dzielimy się wiedzą i autorską metodologią po to, byś mógł rozwijać się dalej - jako coach, konsultant, HR-owiec, menedżer ale przede wszystkim człowiek. Jeśli masz ochotę poznać sparring jako metodę rozwojową i stosować ja później we własnej praktyce - zapisz się na warsztaty.

Dowiedz się więcej Kontakt

01 intro:

Interaktywne spotkanie, wprowadzenie do metody. Charakterystyka tego, jak sparring może wspomagać rozwój ludzi w ich aktualnie pełnionej roli zawodowej oraz pozytywnie oddziaływać na rozwój organizacji.

Formuła: Konsultacje z Ekspertem SP

02 narzędzia i techniki:

Szkolenie ukierunkowane na rozwój umiejętności w zakresie prowadzenia sparringu

Formuła: Warsztat 2 dni

03 peer to peer:

Praca w grupach o wyrównanym poziomie umiejętności, wymiana doświadczeń, pozyskanie informacji zwrotnej, wdrożenie indywidualnego planu rozwoju.

Formuła: Sesje w trójkach

04 pierwsze interwencje:

Warsztat praktycznych rozmów konfrontacyjnych. Próba przyjścia komuś z pomocą w badaniu skutków jego zachowań.

Formuła: Realizacja sesji sparringowych on the job

05 superwizja grupowa:

Konsultowanie kwestii związanych z prowadzeniem sparringu. Pomoc w przyjrzeniu się własnemu doświadczeniu w pracy, ewentualnym przeszkodom w tym kontakcie.

Formuła: Superwizja grupowa

06 dalsze doskonalenie:

Rozwój sprawności w zakresie pogłębiania relacji w drodze konstruktywnego konfrontowania się. Rozwijanie umiejętności okazywania zrozumienia dla spraw, uczuć i sytuacji drugiej osoby.

Formuła: Warsztat 2 dni

07 certyfikacja:

Weryfikacja kompetencji.

Formuła: Egzamin praktyczny i teoretyczny

Zapewniamy:

Każda partia materiału szkoleniowego zostanie praktycznie przećwiczona przez uczestników aż do uzyskania pełnego zrozumienia zagadnień i biegłości w sparringu.
Uczestnicy otrzymają zestaw narzędzi i technik sparringu oraz sprawdzone algorytmy postępowania w prowadzeniu rozmów konfrontacyjnych.
Praca w czasie projektu będzie się odbywała w grupach maksymalnie 14 osobowych. Wszystkie sesje i postępy uczestnika będą poddane superwizji grupowej lub indywidualnej.

Najbliższa edycja:

25-26 kwietnia 2017, Warszawa

Zgłoś się Dowiedz się więcej