Sparring to coaching dla wyczynowców. Jednoznaczny cel, intensywna praca, dobry efekt.

Konkret >

Sparring uczy posługiwania się językiem czynu. Eliminuje zachowania defensywne. Skutecznie prowadzi do celu.

01

rozgrzewka

Rozgrzewka to dokładna analiza stanu wyjściowego. Ocena mocnych stron i granic możliwości. To także jednoznaczne określenie oczekiwań i celu oraz dobór skutecznych metod ich realizacji. Rozgrzewka w sprarringu to pierwsze spięcie mięśni w oczekiwaniu na treningowy cios.

02

trening

Sparring to unikatowe, autorskie szkolenie. Oparte na inteligentnej rozmowe, partnerskim podejściu i bliskiej relacji. To mocny biznesowy trening prowadzony w kontrolowanych warunkach przez sprawdzonego trenera. To wychodzenie ze strefy komfortu, lecz bez przekraczania osobistych granic.

03

efekt

Sparring gwarantuje doskonałe przygotowanie. Buduje wiarę we własne siły i daje pewność, że najgorsze miało miejsce za zamkniętymi drzwiami sali szkoleniowej. Efekt sparringu to osobista skuteczność, przewaga i gotowość na sukces.

Kwestionujemy to, co oczywiste.
Stajemy do konfrontacji.
Prowokujemy i atakujemy.

Chcesz spróbować?

Skontaktuj się

Klient:

BPH SA

Cel:

Przywództwo. Zmiana zachowań i postaw. Efektywność osobista i menedżerska.

Przebieg:

Badanie potencjału zawodowego Facet5. Feedback oparty na kompetencjach. Warsztaty: "Przywództwo w zmieniającej się sytuacji" - stawianie ambitnych celów, rozwój kompetencji, doskonalenie procesów i działań operacyjnych. Warsztat: "Zawód Lider" rozwój pracowników, uwalnianie potencjału zespołu i jednostki.

Efekt:

Wzmocnienie umiejętności przywódczych. Przygotowanie liderów do nowych ról w organizacji. Poznanie mocnych stron i obszarów do rozwoju. Przyjęcie Indywidualnego Planu Rozwoju.

Klient:

Benefit Systems SA

Cel:

Wypracowanie zasad współpracy zespołu menedżerskiego.

Przebieg:

Warsztaty / dyskusja. Opracowanie Modelu Umowy Zespołowej uwzględniającej wspólne ustalenia dotyczące: głównego celu zespołowego/ wartoąci i norm/ zamierzeń zespołu - ról w zespole/ procedur zespołu/ zasobów.

Efekt:

Wypracowanie Karty Zespołu - fundamentu skutecznej i wydajnej pracy zespołu, stały punkt odniesienia.