Sparring to coaching dla wyczynowców. Jednoznaczny cel, intensywna praca, dobry efekt.

Konkret >

Sparring uczy posługiwania się językiem czynu. Eliminuje zachowania defensywne. Skutecznie prowadzi do celu.

01

rozgrzewka

Rozgrzewka to dokładna analiza stanu wyjściowego. Ocena mocnych stron i granic możliwości. To także jednoznaczne określenie oczekiwań i celu oraz dobór skutecznych metod ich realizacji. Rozgrzewka w sprarringu to pierwsze spięcie mięśni w oczekiwaniu na treningowy cios.

02

trening

Sparring to unikatowe, autorskie szkolenie. Oparte na inteligentnej rozmowe, partnerskim podejściu i bliskiej relacji. To mocny biznesowy trening prowadzony w kontrolowanych warunkach przez sprawdzonego trenera. To wychodzenie ze strefy komfortu, lecz bez przekraczania osobistych granic.

03

efekt

Sparring gwarantuje doskonałe przygotowanie. Buduje wiarę we własne siły i daje pewność, że najgorsze miało miejsce za zamkniętymi drzwiami sali szkoleniowej. Efekt sparringu to osobista skuteczność, przewaga i gotowość na sukces.

Kwestionujemy to, co oczywiste.
Stajemy do konfrontacji.
Prowokujemy i atakujemy.

Chcesz spróbować?

Skontaktuj się

Klient:

MWM Chemicals

Cel:

Wstęp do strategii firmy i strategii biznesu

Przebieg:

Analiza SWOT oraz wybór strategii biznesu. Segmentacja biznesu z podziałem na rynki, klientów oraz produkty. Realistyczna ocena zasobów firmy oraz przygotowanie nowej struktury firmy w oparciu o podział na piony produktowe. Analiza portfelowa produktów oraz zdefiniowanie polityki produktowej uwzględniającej możliwe kierunki szybkiego rozwoju, jak i szacowanego ryzyka biznesowego.

Efekt:

Zmiany strukturalne i nowy podział obszarów zarządzania pomiędzy członkami zarządu. Przygotowanie do wprowadzenie na rynek nowego sub-brandu. Wprowadzenie procedur i zasad realizacji oraz kontroli zadań biznesowych.

Klient:

Nationale Nederlanden

Cel:

Budowanie zaufania i pewności siebie. Diagnoza potrzeb zespołu. Samoocena stylu przywództwa. Wzrost elastyczności.

Przebieg:

Nauka sukcesu: diagnoza stylu, ustalenia stylów podstawowego, uzupełniającego oraz do rozwoju. Warsztat: cykl rozwoju pracowników oraz powody ich regresji. Okazywanie uznania. Ćwiczenia w zakresie praktycznego zastosowania umiejętności.

Efekt:

Określenie Planów Rozwoju Indywidualnego. Wzrost świadomości i umiejętności.