W biznesie nie chodzi o intencje i zamiary. Chodzi o twarde rezultaty i wyraźne efekty. Najważniejsze są skutki podjętych decyzji.

Poznaj rezultaty prowadzonego przez nas sparringu.

Case studies >

Klient:

MWM Chemicals

Cel:

Wstęp do strategii firmy i strategii biznesu

Przebieg:

Analiza SWOT oraz wybór strategii biznesu. Segmentacja biznesu z podziałem na rynki, klientów oraz produkty. Realistyczna ocena zasobów firmy oraz przygotowanie nowej struktury firmy w oparciu o podział na piony produktowe. Analiza portfelowa produktów oraz zdefiniowanie polityki produktowej uwzględniającej możliwe kierunki szybkiego rozwoju, jak i szacowanego ryzyka biznesowego.

Efekt:

Zmiany strukturalne i nowy podział obszarów zarządzania pomiędzy członkami zarządu. Przygotowanie do wprowadzenie na rynek nowego sub-brandu. Wprowadzenie procedur i zasad realizacji oraz kontroli zadań biznesowych.

Klient:

Nationale Nederlanden

Cel:

Budowanie zaufania i pewności siebie. Diagnoza potrzeb zespołu. Samoocena stylu przywództwa. Wzrost elastyczności.

Przebieg:

Nauka sukcesu: diagnoza stylu, ustalenia stylów podstawowego, uzupełniającego oraz do rozwoju. Warsztat: cykl rozwoju pracowników oraz powody ich regresji. Okazywanie uznania. Ćwiczenia w zakresie praktycznego zastosowania umiejętności.

Efekt:

Określenie Planów Rozwoju Indywidualnego. Wzrost świadomości i umiejętności.

Klient:

BZ WBK

Cel:

Opanowanie efektywnej argumentacji w procesie realizacji zadań.

Przebieg:

Określenie możliwych sposobów prezentacji osobistego stanowiska podczas zebrania. Warsztat: taktyki wywierania wpływu. Ustalenie linii interwencji podczas spotkań 1:1 i w sytuacji zebrania. Wypracowanie procedury informowania o decyzji - rozwiązania z perspektywy posiadanej władzy. Przekazywanie niepopularnych decyzji - dyskusja.

Efekt:

Zmiana struktury i sposobu raportowania. Określenie osobistego wpływu, wzrost wzajemnych oczekiwań.

Klient:

ekspertfitness.com

Cel:

Zbudowanie długotrwałych relacji z klientami.

Przebieg:

Określenie, jakie zachowania są najbardziej pożądane z punktu widzenia budowania długotrwałych relacji, a które temu nie sprzyjają. Ustalenie modelu pożądanych zachowań w kontaktach z klientem wewnętrznym i zewnętrznym. Określenie efektywnych strategii komunikacyjnych. Używanie stanu Ja w rozmowie z klientami. Konsekwencje posługiwania się różnymi stanami Ja dla budowania długofalowej relacji z klientem.

Efekt:

Rozpoznawanie stanów Ja na poziomie komunikacyjnym, zdiagnozowanie u siebie stanu JA, którym menedżerowie posługują się najczęściej.

Klient:

Synevo

Cel:

Zmiana postaw, rozwój kompetencji menedżerskich, dyskusja wokół zachowań.

Przebieg:

Laboratoria firmy mieszczą się we wszystkich największych Europejskich państwach.

Efekt:

Klient:

GEO-KAT

Cel:

Przebieg:

Efekt:

Klient:

BPH SA

Cel:

Przywództwo. Zmiana zachowań i postaw. Efektywność osobista i menedżerska.

Przebieg:

Badanie potencjału zawodowego Facet5. Feedback oparty na kompetencjach. Warsztaty: "Przywództwo w zmieniającej się sytuacji" - stawianie ambitnych celów, rozwój kompetencji, doskonalenie procesów i działań operacyjnych. Warsztat: "Zawód Lider" rozwój pracowników, uwalnianie potencjału zespołu i jednostki.

Efekt:

Wzmocnienie umiejętności przywódczych. Przygotowanie liderów do nowych ról w organizacji. Poznanie mocnych stron i obszarów do rozwoju. Przyjęcie Indywidualnego Planu Rozwoju.

Klient:

Benefit Systems SA

Cel:

Wypracowanie zasad współpracy zespołu menedżerskiego.

Przebieg:

Warsztaty / dyskusja. Opracowanie Modelu Umowy Zespołowej uwzględniającej wspólne ustalenia dotyczące: głównego celu zespołowego/ wartoąci i norm/ zamierzeń zespołu - ról w zespole/ procedur zespołu/ zasobów.

Efekt:

Wypracowanie Karty Zespołu - fundamentu skutecznej i wydajnej pracy zespołu, stały punkt odniesienia.

Klient:

Millenium Leasing sp. z o.o.

Cel:

Odpowiedź na nową sytuację rynkową. Efektywna współpraca. Zbudowanie silnych liderów, zespołów i organizacji uczącej się.

Przebieg:

Diagnoza organizacji. Analiza pola sił. "Podróż Organizacji" - wzmocnienie struktury całości, działania wdrożeniowe i warsztatowe. "Podróż Zespołu Zarządzającego" - rozwój zespołowości / coaching zespołowy. Wypracowanie zasad współpracy, przyjęcie wzajemnych zobowiązań dot. podejmowania decyzji, wypracowanie kluczy komunikacyjnych. "Podróż Liderów" - działania 1x1 (coaching / sparring indywidualny).

Efekt:

Świadomość wzajemnych zależności przy realizacji celów biznesowych. Wypracowanie zasad współpracy w ramach istniejącego zespołu.

Klient:

Aelia/ LAGARDERE DUTY FREE Sp. z o.o.

Cel:

Poprawa umiejętności prowadzenia spotkań handlowych oraz skutecznego komunikowania się z klientami w sytuacjach handlowych.

Przebieg:

Projekt CIEL Plus: Warsztaty: "Przywództwo", budowanie autorytetu, indywidualne podejście do zarządzania, motywacja. "Motywowanie i zarządzanie emocjami", bezstresowa efektywność, radzenie sobie z zakłóceniami. "Trudne sytuacje w dyskusjach grupowych". Badanie Facet5. Feedback oparty na kompetencjach. Coaching indywidualny/ sparring z menedżerami grupy top.

Efekt:

Zmniejszenie dyskomfortu podczas rozmów. Wyrównanie poziomu świadomości nt. formy i treści przekazu. Praktyczna znajomość technik wypowiedzi.